Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů společností FREE STAR spol., s.r.o.

  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb.,a Nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679.
  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, obchodní firma, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání obchodního vztahu, případně na základě právních předpisů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5 obchodních podmínek) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může využít svých práv, jejichž popis nalezne v dokumentu Politika ochrany osobních údajů, který je umístěn na našich www stránkách.
Produktové kategórie

Nákupný košík

počet kusov: 0

Uživatelský profil

Prihlásiť sa Registrovať

Buďte o krok napred! Všetky novinky pravidelne v emaile.
Riadime sa ochranou osobných údajov .

Sme autorizovaný predajca

U nás nenaletíte. Máme len originálny tovar so zárukou, ktoré môžete vymeniť alebo vrátiť a garantujeme riadnu reklamáciu

Facebook YouTube Instagram Kde nás nájdete